Psykiatriska museet, Gertrudsvik, Västervik

Västerviks-Tidningens Kulturpristagare 2012

Senaste berättelser

Skulpturparken på Umedalens fd mentalsjukhus

"Varje sommar besöker fler än 20 000 personer Skulpturparken på Umedalen. Att det en gång fanns ett mentalsjukhus här kanske inte alla känner till. Under tidigt 1930-tal byggdes sjukhusområdet på Umedalen,
 5 km väster om Umeå centrum. Med både Västerbotten och...

läs mer

Hot om vräkning ökar risken för självmord

"Att få besked om att man ska vräkas är traumatiskt för de flesta. En ny svensk studie visar att vräkningshotet tydligt ökar risken för att personen ska begå självmord. Det är fyra gånger vanligare att personer som ska vräkas tar livet av sig, jämfört med ett...

läs mer

Om Gustaf Fröding och Eric Hermelin

"Gustaf Fröding och Eric Hermelin föddes 1860; de grundlade samtidigt sin alkoholism i början av 1880-talet under några annars rätt improduktiva studieår i Uppsala. För bägge antog missbruket med tiden en elakartad karaktär som gjorde dem till vrak. Samtidigt var de...

läs mer

Välkommen till Psykiatriska Museet

guider_150107

Västerviks Hospital öppnades 1912, då det fanns ett stort behov av vårdplatser för psykiskt sjuka. Sjukhuset bytte 1931 namn till Sankta Gertruds sjukhus, och 1967 till Norra sjukhuset.

Sjukhuset fungerade som ett eget samhälle. När sjukhuset var som störst fanns cirka 1400 patienter och 900 personal. Psykiatriska museet ligger på det f.d. sjukhusområdet, nuvarande Gertrudsvik Sjöstad i Västervik.

Läs mer om museet här

Psykmuseet på Twitter

Lyssna till vår radioserie Sjukhus för sinnet

radioserie Serien består av sex program på cirka 10 minuter vardera. De handlar om sjukhuset, behandlingarna och människorna. Play_blauw

Psykmuseet på Instagram

Sankta Gertruds sjukhus – Livet på ett mentalsjukhus, första delen

Berätta

Berättelsen är central hos oss. Vi presenterar 1900-talets tidiga hospitalsvård. Vi berättar om människorna, området, husen, diagnoserna, behandlingarna och det speciella livet i en egen stad i staden. Här ryms levnadsöden med dramatik, tragik och sorg men också styrka och glädje.

Bevara

Vi bevarar ett stycke svensk psykiatrihistoria. Vår museibyggnad är från 1912  och har använts som bostad, matsal, vårdavdelning och socioterapi. Här har vi inrett med både permanenta och skiftande utställningar.

Bevaka

Vi bevakar vår samtid och reflekterar i ljuset av historien. Vår svenska psykiatriska historia är innehållsrik och ger oss möjligheten att öka våra kunskaper om människans huvud.

Sök i fritext i över 1000 berättelser på hela psykmuseet.se