Välj en sida

”Göteborgs hospital, även S:t Jörgens sjukhus var ett sjukhus på Hisingen i Göteborg, som öppnade 1872 och byggdes i slutet av 1860-talet vid Hökällan, på gården Storehagens ägor på Hisingen. Riksdagen hade beviljat finansiering av sjukhuset, och ritningarna gjordes av stadsarkitekten Victor von Gegerfelt. År 1909 och 1911 utvidgades sjukhuset genom byggandet av nya paviljonger.

S:t Jörgens sjukhus drevs av Bohuslandstinget fram till 1992 då verksamheten flyttades till Mölndals sjukhus och till Kungälvs sjukhus. Efter detta har större delen av byggnaderna rivits för att ge plats åt bostäder och annan verksamhet.”

Texten ovan kommer från Wikipedia

På hemsidan Göteborgs historia  kan du läsa mer om Göteborgs hospital. Klicka på länken !