Välj en sida

Alla hjärtans dag

”Den 14 februari är det alla hjärtans dag, och det betyder rosor och presenter. Men hur mycket kan du egentligen om alla hjärtans dag? Testa dig här!” Texten kommer  från artikeln ”Vad kan du om alla hjärtans dag” i Dagens Nyheter 14/2 2013. Läs också på...

Den sorgliga Tufva-historien

Till »Hallands P:n” skrifves från Falkenberg: ”Den sorgliga ”Tufva-historien” synes nu vara på väg att inträda i ett nytt stadium. Hr Johanssons slägtingar hafva nämligen i dagarna uti bankinrättning deponerat ett belopp af 20,000 kronor, under...

Läkaren Jonas Jonsson

Jonas Jonsson, född 31 oktober 1848 i Håsjö socken, Jämtlands län, död där 16 mars 1920, var en svensk läkare. Jonsson blev student vid Uppsala universitet 1873, medicine kandidat 1882 och medicine licentiat 1887. Han var praktiserande läkare i Sundbybergs köping,...

Samernas nationaldag 6 februari

”Samernas nationaldag firas sedan 1992 den 6 februari för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim. Beslutet om samernas nationaldag fattades på den 15:e samiska konferensen i Helsingfors. Samernas...

Tufvan-skandalen 1892

År 1892 inträffade den så kallade Tufvanskandalen, vilken fick stor uppmärksamhet i pressen och kom att flera gånger debatteras livligt på Svenska Läkaresällskapet. I november nämnda år hade lantbrukaren A.P. Johansson från Långås i Halland tvångsintagits på Tufvan...

Förintelsens minnesdag 27 januari

Förintelsens minnesdag den 27 januari är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer, baserad på dagen med samma datum då fångarna i koncentrationslägret i Auschwitz befriades, år 1945. Minnesdagen är till för alla som bekämpar intolerans,...