Psykiatrisk vård i Västerås förr

”Klassifikation var ett okänt begrepp. Man följde däremot något som kallades för den officiella nomenklaturen. Och man skilde inte alltid på fysiskt och psykiskt sjuka personer. De vanligaste diagnoserna är paranoia, mani och melankoli. Det är förstås männen som...