Välj en sida

Trauman kan påverka kommande generationer

”Att traumatiska händelser kan påverka även kommande generationers stresskänslighet var inte helt nya tankar för Rachel Yehuda. Redan på 1990-talet när hon startade en psykiatrisk mottagning för överlevare från Förintelsen, överraskades hon av att även många av...

Hot om vräkning ökar risken för självmord

”Att få besked om att man ska vräkas är traumatiskt för de flesta. En ny svensk studie visar att vräkningshotet tydligt ökar risken för att personen ska begå självmord. Det är fyra gånger vanligare att personer som ska vräkas tar livet av sig, jämfört med ett...

Lästips om schizofreni

Artikeln Schizofreni förr och nu – synen på långtidsprognos har varierat  är skriven av Lennart Lundin, leg psykolog, Psykiatri psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg och Lena Flyckt, överläkare, docent, institutionen för klinisk neurovetenskap,...