Kyrkogården vid Sankt Lars sjukhus i Lund

”200 rostiga järnstavar med nummer på en åker är det enda som minner om de patienter som dog på Sankt Lars. Borgarna i Lund ville inte ha dem på sina fina kyrkogårdar och få hade anhöriga som brydde sig. Kusken, som körde den enkla svarta träkistan, var den ende...

Bona – Västra Ny sjukhus

”Bona var ursprungligen ett frälsehemman, som år 1775 köptes av Godegårds bruks ägare Jean Abraham Grill som där anlade ett stångjärnbruk med en ämnesstångjärnshammare och ett par härdar. Bona bruk drevs av medlemmar av släkten Grill till år 1886. I huvudsak...