Samernas nationaldag 6 februari

Samernas nationaldag firas sedan 1992 den 6 februari för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim. Beslutet om samernas nationaldag fattades på den 15:e samiska konferensen i Helsingfors. Samernas nationaldag...

Ur samlingarna: Issåg och hake till isblock

Skötare Tore Engström och patienter från S:ta Gertruds sjukhus tar upp is på sjön Maren nära S:ta Gertruds sjukhus på 1940-talet. Före de elektriska kylskåpens tid hade man isskåp. Isen sågades på sjön Maren av skötare och patienter och lades i stora isdösar...

Ur samlingarna: Föremål på Psykiatriska museet

Elbehandlingsapparat Sjukhusporslinet Induktionsapparat för medicinsk behandling Handsydda skor Pottor Nattvaktsklocka för yttre nattvakt Dekor ovanpå en patientmålning Föremål som tillhört en sköterska Issåg och hake för isblock Ritning över fast paviljong, gjord av...